ruka-robot-covek

Koje poslove donosi veštačka inteligencija?

Svaka nova tehnologija koja ima potencijal da krucijalno promeni način na koji živimo oduvek je bila praćena ogromnom polemikom, kako među običnim svetom tako i kada su u pitanju stručnjaci. To je slučaj i kada je veštačka inteligencija u pitanju.

Ono što je sigurno i u čemu se gotovo svi slažu je da će AI zameniti određen broj poslova i da će ti poslovi, nažalost, verovatno nestati. Međutim, svaka novina, kako odnosi stare, isto tako i donosi nove poslove koji su za nju vezani. Tu ni veštačka inteligencija nije izuzetak. AI će otvoriti mnogo novih poslova a velika je verovatnoća da će ti poslovi uglavnom moći da se rade od kuće

Evo nekih poslova i profesija koje su već počele da se razvijaju zahvaljujući napretku na polju veštačke inteligencije, kao i onih za koje se pretpostavlja da će u budućnosti biti potrebni. 

#1 Inženjeri specijalisti za razvoj veštačke inteligencije

Inženjeri za razvoj AI su stručnjaci koji će biti odgovorni za dizajniranje, kreiranje i implementaciju sistema veštačke inteligencije u različitim oblastima. Oni će pratiti najnovija istraživanja, tehnologije i alate u vezi sa veštačkom inteligencijom, kako bi je prilagodili postojećim sistemima i stvorili nove. 

Ovaj posao će zahtevati visoko znanje iz oblasti računara, matematike, statistike i veštačke inteligencije uopšte. Inženjeri specijalisti za AI imaće veštine i znanja iz različitih tehnika mašinskog učenja, prirodnog jezika, vizuelne analize i drugih oblasti vezanih za veštačku inteligenciju. Oni mogu raditi u različitim oblastima, od zdravstva, preko finansija pa sve do proizvodnje i bezbednosti. Zajedno sa AI modelima pružaće rešenja koja poboljšavaju efikasnost i produktivnost sistema u kojem rade. 

U zavisnosti od industrije i organizacije u kojoj budu radili, mogu analizirati postojeće sisteme i procese kako bi identifikovali gde se AI može primeniti radi poboljšanja efikasnosti rada. Takođe, mogu razvijati sistem veštačke inteligencije, poput odgovarajućih algoritama ili modela mašinskog učenja, prilagođavati taj sistem specifičnim potrebama i integrisati AI u postojeće procese. 

Isto tako, radni zadatak im može biti i testiranje i evaluacija AI sistema. Oni će testirati i analizirati dobijene rezultate, identifikovati potencijalne probleme i nedostatke i vršiti optimizaciju sistema. Na kraju, njihov zadatak može biti i praćenje i održavanje AI sistema koji je prethodno implementiran u ceo proces. 

#2 AI analitičari podataka

covek-u-sluzbi-vestacke-inteligencije

Analitičari podataka će koristiti AI alate i tehnike kako bi prikupili, analizirali i interpretirali velike količine podataka. Njihov zadatak je da pronalaze skrivene obrasce, trendove i ključne informacije iz gomile podataka kako bi doneli odgovarajuće odluke. Koristeći algoritme mašinskog učenja moći će da predvide ponašanje korisnika, identifikuju potencijalni problem i optimizuju poslovni proces. 

S obzirom da je jedan od osnovnih poslova AI analitičara podataka identifikacija i prikupljanje relevantnih podataka iz različitih izvora, oni će morati da budu vešti u upotrebi alata za prikupljanje podataka, kao i u izvlačenju važnih informacija iz njih.

Zatim na red dolazi analiza podataka uz pomoć odgovarajućih tehnika. To znači otkrivanje obrazaca koji se ponavljaju u nekom sistemu, za šta će im biti potrebno znanje iz statističke analize, mašinskog učenja i drugih AI tehnika. 

Kada završe sa analizom, prelaze na interpretaciju rezultata. To je tumačenje rezultata analize kako bi se dobile smislene informacije i donele isto tako smislene odluke. Na kraju svega, to će pomoći organizacijama da optimizuju svoje poslovne procese, unaprede korisničko iskustvo ili identifikuju nove prilike za rast.

#3 Specijalisti za kibernetičku bezbednost veštačke inteligencije

Baš kao što postoje stručnjaci za bezbednost kada je u pitanju internet, tako će i sa sve većom primenom različitih modela veštačke inteligencije biti potrebni specijalisti za kibernetičku bezbednost. Njihov zadatak će biti da obezbede i čuvaju AI modele od zloupotrebe. Shodno tome, oni će razvijati sigurnosne sisteme i rešenja i postarati se za da integritet i pouzdanost u radu veštačke inteligencije.

Na primer, ako neka kompanija kupi ili razvije AI model za obradu osetljivih podataka, kao što su finansijski ili lični podaci, inženjeri za bezbednost će biti zaduženi za analizu ranjivosti, testiranje pretnji, razvoj sigurnosnih rešenja, nadgledanje bezbednosti i obuke osoblja za rad sa modelom. 

Isto se može reći i za automobilsku industriju. Danas, baš kao što se razvijaju različite aplikacije za pomoć vozačima, tako i pojedine kompanije rade na autonomnim vozilima koja koriste veštačku inteligenciju za prepoznavanje saobraćajnih znakova i donošenje odluka na osnovu čitanja istih. Inženjer za AI bezbednost će analizirati opasnost od hakovanja senzora ili manipulacije saobraćajnim znakovima. Testiraće bezbedonosni i rezervni sigurnosni sistem i pokušati da pronađe slabu tačku. Staraće se o zaštiti komunikacije AI modela sa, na primer, centralnim serverom. 

#4 Eksperti za AI automatizaciju procesa

leptirici-vestacka-inteligencija

Veštačka inteligencija će omogućiti automatizaciju mnogih poslovnih procesa. Danas na primer, sve je veći broj kompanija iz automobilske industrije koje razvijaju svoje modele auto pilota uz pomoć AI. To će za posledicu imati veliku potražnju za inženjerima koji će projektovati, implementirati i optimizovati sisteme za automatizaciju. Ovi inženjeri će koristiti veštačku inteligenciju i robotiku kako bi povećali produktivnost i efikasnost sistema. 

Na primer, ako neka kompanija želi da optimizuje upravljanja zalihama uz pomoć veštačke inteligencije, AI eksperti će imati zadatak da identifikuju oblasti koje se mogu automatizovati i da razvijaju efikasna rešenja za povećanje efikasnosti i produktivnosti. Takođe, nakon implementacije, testiraće i optimizovati rad AI modela, propisivati procedure i nadgledati poštovanje istih.  

#5 Anotatori podataka 

Veštačka inteligencija, bar za sada, radi samo onda kada imate obučen model. Oni koji su za obuku zaduženi su ljudi. Dakle, bez ljudi sigurno je da u nekoj bližoj budućnosti neće biti moguće da jedan AI model stvori drugi. Da bi se model veštačke inteligencije obučio potrebni su anotatori podataka.

Njihov posao je označavanje podataka iz kojih će AI model učiti. To podrazumeva prikupljanje i klasifikovanje tekstualnih, audio, foto i video podataka za izgradnju i obuku.

Anotatori moraju da imaju dobro razumevanje problema koji se veštačkom inteligencijom želi rešiti. To se može odnositi na razumevanje jezika, vizuelne analize ili semantičke strukture. Kada označavaju podatke koriste odgovarajuće oznake, klase, meta-podatke i klasifikacione norme kako bi se obezbedio tačan kontekst i tačna interpretacija od strane veštačke inteligencije. 

Takođe, moraju obezbediti skalabilnost sistema. To znači da sistem može da raste stalnim ubacivanjem novih podataka, bez ikakvih negativnih uticaja na njegov kvalitet. 

Da zaključimo, veštačka inteligencija je definitivno tehnologija koji otvara nova radna mesta, baš kao što je to nekada učinio i internet. Većina novih pozicija će zahtevati ljude koji su visoko stručni, isto kao što je i AI tehnologija sofisticirana. Ono što kao pojedinci treba da uradimo je da gledamo sa pozitivne strane i prihvatimo AI kao nešto što će pomoći svetu i nama da budemo bolji i efikasniji. 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *